Mediation als oplossing voor conflicten

Een conflict is vrijwel altijd oplosbaar...

De meeste conflicten in het leven lossen we zelfstandig op, maar soms lukt dat niet. Soms kunnen de verhoudingen zo ernstig verstoord raken dat er geen normaal overleg meer mogelijk lijkt. Ook zijn er situaties waarin het overzicht weg is en niet zelden komt het voor dat partijen zelfs de aanleiding van het conflict niet eens meer paraat hebben. Partijen kunnen dan baat hebben bij begeleiding van een derde. Iemand die geen positie inneemt maar wel een luisterend oor voor alle partijen biedt. Een goede mediator zorgt er ook voor dat alles wat gezegd dient te worden op een goede manier op tafel komt.

 

Gelijk krijgen of een gezamenlijke oplossing vinden?

Kort gezegd is mediation het oplossen van een conflict onder begeleiding van een mediator, een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar. Bij mediation gaat het niet om gelijk hebben en gelijk krijgen, winnen of verliezen, maar om het vinden van een voor partijen acceptabele oplossing van het conflict.

De voordelen van mediation

Niets doen en een conflict laten voortduren is een wijze van conflicthantering die vaker voorkomt dan je zou denken. Erg frustrerend, en vaak kan het ook niet. Procederen, in welke vorm dan ook, komt ook vaak voor. Meestal is een procedure tijdrovend en kostbaar. De uitkomst is onzeker, er is immers altijd een zeker procesrisico en de sfeer tussen partijen knapt er zelden van op. De belangrijkste voordelen van mediation puntsgewijs:

  • Bij mediation worden de kosten gedeeld door beide partijen (meestal ieder de helft).
  • Het tarief van een mediator ligt veelal lager dan dat van een advocaat.
  • Een mediation beloopt vaak tussen drie en vijf gesprekken van twee uur en kan dus snel afgerond worden. Een gang naar de rechter beloopt zo maar enkele maanden.
  • Partijen hebben daadwerkelijke invloed op de uitkomst.
  • De uitkomst wordt gedragen door beide partijen, bij een rechterlijke uitspraak wordt meestal een partij teleurgesteld en niet zelden alle partijen.
  • Mediation leidt vaak tot een normalisatie van de relatie tussen partijen, bij een rechtsgang is dat meestal niet het geval.
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen