Mediation op de werkvloer

Conflicten op de werkvloer

Steeds vaker wordt arbeidsmediation ingezet als onderdeel van een re-integratie of bij verstoorde arbeidsverhoudingen. Dat kan een individuele werknemer betreffen, maar ook een groep of hele afdeling binnen een organisatie.

Ziekte, arbeidsconflict of beide?

Ziekmelding bij een arbeidsconflict komt geregeld voor. De werknemer ziet dan vaak geen andere uitweg meer dan zich ziek te melden na een uit de bocht gevlogen arbeidsconflict. Dat conflict kan met de werkgever zijn maar ook met een afdeling of collega. De werkgever lijkt op dat moment ook niet in staat de communicatie op een goede wijze weer tot stand te brengen. De klachten bij de ziekmelding zitten dan ook vaak in de hoek van burn-out, overspannenheid en werkdruk. Soms is het conflict de oorzaak van de klachten en soms andersom. Ze versterken elkaar bijna altijd. Dit brengt ook de werkgever in een lastig parket. De werkgever moet nu laveren tussen arbeidsomstandigheden, medische en situationele indicaties waarbij er ook nog een berg regelgeving op partijen afkomt zoals Verbeterde Wet Poortwachter en wat dies meer zij. Dit is ook een fase waarin partijen dikwijls juridisch advies bij arbeidsconflicten inwinnen. Gelukkig wordt door arbodiensten, bedrijfsartsen en juristen de meerwaarde van mediaton steeds meer onderkend. Beide partijen hebben immers veel te verliezen. Het gaat niet alleen om tijd en geld maar ook om loopbaan, reputatie en imago. Door een oplossing van het conflict te zoeken in mediation wordt veel tijd gewonnen en kosten en schade op alle fronten beperkt.

Exit of herstel?

Uiteraard is het mogelijk om partijen te begeleiden bij een exit-mediation, echter meestal is het waardevoller om herstel van de verhoudingen en de relatie te bewerkstelligen. Zeker in tijden waarin arbeid schaars is en verloren gegane kennis niet eenvoudig weer is in te vullen.

Als onpartijdig en onafhankelijke mediator lukt het me vrijwel altijd om partijen uit hun ingegraven posities te bewegen om zich te focussen op de onderliggende belangen. Vanuit de nieuwe inzichten die dan ontstaan is er dan een goede oplossing te vinden voor conflictsituaties.

Vaardigheden van de arbeidsmediator

Arbeidsmediation en groepsmediation vergen extra kennis en vaardigheden van de mediator. De regelgeving rondom arbeid lijkt wel continu in beweging. De gespecialiseerde arbeidsmediator die het vak serieus neemt zorgt dat hij zijn kennis op peil houdt. Een lidmaatschap van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland borgt de continue ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de mediator.

Het kwaliteitsbestuur van de Mediation Federatie Nederland heeft een aparte kwaliteitstoets voor opleidingen die gericht zijn op arbeidsmediation. Mediators die succesvol een geaccrediteerde opleiding hebben doorlopen krijgen daarvan een openbare aantekening in het MfN-register.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen